Nieuws

Wat zijn cybersecurity-incidenten?

Cybersecurity-incidenten vormen niet alleen een bedreiging voor grote organisaties, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. CW Greenport schreef eerder over een hack bij een bedrijf in het Greenport-cluster, en helaas komt dit vaker voor. Cybersecurity-incidenten gaan niet alleen over hacks, maar bijvoorbeeld ook over fouten van medewerkers of leveranciers. De gevolgen van deze incidenten kunnen variëren van gegevensdiefstal tot financieel verlies, wettelijke aansprakelijkheid en reputatieschade. Daarom is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in wat cyberveiligheidsincidenten zijn, hoe ze zich voordoen en hoe ze moeten worden beheerd.

Een cybersecurity-incident verwijst naar elke gebeurtenis of actie die de vertrouwelijkheid (confidentiality), integriteit (integrity) of beschikbaarheid (availability) van informatiesystemen, netwerken of gegevens in gevaar brengt, oftewel de CIA-triade. In dit artikel van CW Greenport is meer te vinden over deze CIA-triade. Deze incidenten kunnen opzettelijk of onopzettelijk zijn, veroorzaakt door interne of externe actoren, en kunnen verschillende gevolgen hebben. Hieronder zijn enkele voorbeelden van cybersecurity-incidenten gegeven:

  • Phishing-aanvallen: Cybercriminelen gebruiken frauduleuze e-mails of websites om slachtoffers te misleiden zodat ze gevoelige informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en financiële gegevens delen;
  • Ransomware: Kwaadaardige software die bestanden en gegevens van een slachtoffer versleutelt en losgeld eist in ruil om de bestanden en gegevens weer beschikbaar te maken;
  • Distributed Denial of Service (DDoS): Een aanval die een netwerk of server overspoelt met verkeer, waardoor het niet meer beschikbaar is voor legitieme gebruikers;
  • Bedreigingen van binnenuit: Werknemers, contractanten of partners die opzettelijk of onopzettelijk schade toebrengen aan de informatiemiddelen van een organisatie.

Best practices voor incidentbeheer
Incidentbeheer, soms ook incident management genoemd, is het proces van identificeren, analyseren en reageren op incidenten om hun impact op de organisatie te minimaliseren en de normale werking zo snel mogelijk te herstellen. Effectief incidentbeheer vereist een gedefinieerd incidentresponsplan, waarin de stappen worden beschreven die genomen moeten worden wanneer zich een cybersecurity-incident voordoet. Deze stappen bevatten onder andere het identificeren van het incident, het beoordelen van de impact ervan, het beperken van het incident, het herstellen van getroffen systemen en gegevens, en het uitvoeren van een beoordeling na het cybersecurity-incident om geleerde lessen en verbeterpunten te identificeren. Incidentbeheer is een continu proces dat voortdurende verbetering en aanpassing aan veranderende dreigingslandschappen en opkomende risico’s vereist. Door effectieve praktijken voor incidentbeheer te implementeren, kunnen organisaties hun bedrijfsmiddelen beter beschermen, de impact van cyberbeveiligingsincidenten verminderen en de continuïteit van hun activiteiten waarborgen.

Hieronder zijn enkele best practices opgesteld om cybersecurity-incidenten goed te beheersen en hopelijk de kans hierop te verkleinen:

  • Incident Response Plan: Ontwikkel een incidentresponsplan dat de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken teamleden beschrijft, maar ook procedures voor het detecteren en reageren op incidenten;
  • Regelmatig testen: Test uw incidentresponsplan regelmatig om verbeterpunten te identificeren;
  • Training van werknemers: Train werknemers in best practices op het gebied van cyberbeveiliging, hoe ze incidenten kunnen identificeren, rapporteren en hoe ze erop kunnen reageren;
  • Samenwerking: Breng relaties tot stand met externe belanghebbenden zoals branchegenoten en externe leveranciers om effectieve samenwerking bij incidentrespons mogelijk te maken. Dit is één van de doelen van CW Greenport om de weerbaarheid binnen de sector te vergroten.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.