Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.CWGreenport.nl. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de disclaimer.

Informatie op deze website

Hoewel de informatie op deze website met voortdurende zorg en aandacht wordt samengesteld en onderhouden, kan Cyberweerbaarheidscentrum Greenport geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. De informatie is ook niet bedoeld als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies op welke wijze dan ook. De gevolgen van beslissingen, uitsluitend gebaseerd op de informatie op deze website, blijven voor eigen risico. Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is dan ook in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie die op deze website is opgenomen of via deze website beschikbaar is gesteld.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport bevat verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden die niet door Cyberweerbaarheidscentrum Greenport worden gecontroleerd. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers. Cyberweerbaarheidscentrum Greenport geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de toegankelijkheid van dergelijke websites.

Functioneren van deze website

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport zal er zoveel mogelijk voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert en geen elementen of virussen bevat die de werking van computerapparatuur of -programmatuur kunnen aantasten. Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is echter afhankelijk van derden. Daardoor kan Cyberweerbaarheidscentrum Greenport geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid of de afwezigheid van deze elementen of virussen op deze website. Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die het raadplegen of het gebruik van (onderdelen van) de inhoud van deze website zou kunnen hebben voor het functioneren van computerapparatuur of -programmatuur.