Privacy & Cookies

Stichting Security Delta (HSD) beheert de site van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.

Hoe gaat Stichting The Hague Security Delta (HSD Office) om met de AVG?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan is het huidige HSD Office Privacy beleid aangepast.

Wat betekent dit voor u?

Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijvoorbeeld door onze Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-website te bezoeken, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u langskomt bij ons op kantoor. In het vernieuwde Privacy beleid staat uitgebreider omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer uitleg over hoe wij aan uw gegevens komen en welke door ons verwerkt worden. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen. Het HSD Office Privacy beleid geldt ook voor uw medewerkers of bestuurders. Geeft uw organisatie persoonsgegevens van medewerkers of bestuurders aan ons door? Dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over ons vernieuwde Privacybeleid. Hieronder geven wij u inzicht in hoe HSD Office omgaat met de privacywetgeving in het kader van de AVG en wat dat voor u betekent.

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over u vertellen. HSD is een netwerkorganisatie, waarbij het leggen van verbindingen 1 van onze rollen is. Zo kunnen uit hoofde daarvan bijvoorbeeld bedrijfsgegevens van onze Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-deelnemers inclusief contactgegevens worden gepubliceerd op onze Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-website. Deze gegevens worden hiervoor aangeleverd door de organisaties zelf. We verwerken persoonsgegevens van deelnemers en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in ons en onze diensten. Of van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor gebruikt HSD Office voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport uw gegevens?

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport streeft ernaar, op basis van de overeenkomsten, onze Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-partners de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. Dit geldt o.a. voor:

 • Contact met Cyberweerbaarheidscentrum Greenport
 • Bezoek van de Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-website
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Social media
 • Reviews & partnertevredenheidsonderzoek

U geeft HSD Office toestemming voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens bij:

 • Events, zoals bij café’s voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.
 • Contact met Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Op basis van overeenkomsten staan de door de partners hiervoor speciaal aangeleverde contactgegevens op de website van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Deze zijn publiekelijk toegankelijk. Niet publiek beschikbare persoonlijke gegevens geven we alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan partijen als betaalpartners en IT-dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Cyberweerbaarheidscentrum Greenport/HSD Office. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. U leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in een strikt beveiligde omgeving. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar organisaties uit landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-deelnemersbestand. Richtlijnen voor de bewaartermijnen zijn:

Beeldmateriaal blijft bewaard zolang dat past binnen de doeleinden van de Cyberweerbaarheidscentrum Greenport
Inactieve accounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek. Als u zich heeft ingeschreven voor een event, dan bewaren we die inschrijving 5 jaar lang.

Wat zijn uw rechten?

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw. Uitschrijven voor de nieuwsbrief doet u via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Hebt u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van HSD Office.

Stichting The Hague Security Delta
Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag
email: [email protected] of [email protected]

Wanneer u niet tevreden bent over hoe Cyberweerbaarheidscentrum Greenport omgaat met uw privacy kunt u uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden u echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen u te helpen.

Privacybeleid Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In ons privacybeleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport / HSD. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cyberweerbaarheidscentrum Greenport / HSD niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van derden. Door gebruik te maken van de diensten van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport geeft u aan kennis genomen te hebben van het privacybeleid van Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Cyberweerbaarheidscentrum Greenport respecteert de privacy van alle Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-stakeholders en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Definitie persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, BSN nummer, emailadres of rekeningnummer. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen
 • het bewaren
 • het raadplegen
 • het gebruiken
 • het verwijderen van persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbescherming

HSD heeft geen gevoelige persoonsgegevens anders dan NAW gegevens, emailadressen en info door stakeholders zelf aangedragen zoals bij leveranciers hun rekeningnummer. Van medewerkers heeft HSD daarnaast ook salarisgegevens, geboortedatum, rekeningnummers, BSN nummer en een identiteitsbewijs. Hiermee is HSD niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Echter als Security Cluster hecht HSD dusdanig veel belang aan privacy, dat wij ervoor kiezen deze toch aan te stellen binnen onze organisatie. De functionaris houdt toezicht op naleving van ons privacybeleid, mitigeert risico’s, adviseert de directie en in uitzonderlijke gevallen van data-lek wordt de procedure voor melding bij de autoriteit ingezet.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Als netwerkorganisatie, waarbij we een belangrijke verbindende rol hebben verwerken wij persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan de volgende stakeholders:

 • (Potentiele) partners en hun vertegenwoordigers,
 • Personen die aan een organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben
 • Journalisten
 • Bezoekers van evenementen en sessies georganiseerd door de HSD
 • Bezoekers van HSD website www.securitydelta.nl
 • Bezoekers van de website Securitytalent, Cyber Security Week en Summerschool
 • Andere geïnteresseerden

Waarvoor gebruikt HSD office uw gegevens?

HSD office streeft ernaar, op basis van de partnerovereenkomsten, onze HSD partners de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. Dit geldt o.a. voor:

 • Contact met Stichting The Hague Security Delta (HSD office)
 • Bezoek van de corporate The Hague Security Delta (HSD)-website, Cyber Security Week website, Summerschool website en Security Talent website
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Social media
 • Reviews & partnertevredenheidsonderzoek

U geeft ons toestemming voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens bij:

 • Events, zoals bij HSD Café’s, matchmaking, congressen, Cyber Security Week
 • Publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein, Triple Helix activiteiten
 • Contact met The Hague Security Delta (HSD)

Doeleinden en HSD Office business

HSD Office gebruikt persoonsgegevens voor het leggen van contacten en het maken van verbindingen tussen de verschillende partners uit het HSD Ecosysteem. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan de doelen die worden beschreven in dit privacybeleid.

HSD-office is een non – profit netwerkorganisatie. “HSD office business” is het creëren van een nationaal veiligheidscluster met internationale bereik met Den Haag als centrum met als inhoudelijke terreinen nationale veiligheid, urban security, cyber security, forensics en bescherming van vitale infrastructuur, zulks teneinde:

 • de internationale concurrentiepositie van de BV Nederland in de sector Veiligheid te vergroten; en
 • publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein te stimuleren met als doel innovaties op het gebied van veiligheid ten einde de maatschappelijke veiligheid te vergroten

HSD office tracht bovenstaande onder meer te bereiken door:

 • Het samen met de triple helix partijen (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) formuleren van de strategie ten behoeve van het realiseren van de doelstelling. De stichting organiseert de ‘governance’ op het uitvoeren van de strategie;
 • Het uitbouwen van het cluster en het leggen van de juiste allianties met de andere (inter)nationale ‘veiligheidsverbanden’, met de meest betrokken departementen, i.e. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Defensie, de clusters rondom Eindhoven en Twente en met de metropool regio Rotterdam Den Haag, de provincie, het Rijk en de EU;
 • Het stimuleren van samenwerking en innovatie door onder andere gezamenlijk te investeren in projecten ten behoeve van innovatie en kennisontwikkeling, alsmede het beter afstemmen van vraag en aanbod;
 • Het creëren van een optimale kennis, innovatie en valorisatie omgeving door het realiseren van innovatiehuizen, livinglabs, HSD Office als support bureau, een financieringsvehicel en fysieke locatiebundeling tot een HSD Campus;
  Het vergroten van de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel en talent via opleidingen en training en daarbij bovendien onderwijs, onderzoek en valorisatie te koppelen;
 • Het versterken van het vestigingsklimaat en de internationale zichtbaarheid van HSD door onder andere het organiseren of uitvoeren van handelsmissies, marketing en communicatie en acquisitie van nieuwe organisaties, bedrijven en congressen

Gebruik van onze diensten

Wanneer u Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-deelnemer bent en/of gebruik maakt van een van onze diensten, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-diensten uit te kunnen voeren en te verbeteren zoals verwoord bij doeleinden en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport-business.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren, zie ook richtlijnen bewaartermijnen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om met u te kunnen communiceren.

Derden

De persoonsgegevens kunnen intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Om goede verbindingen te kunnen maken, zal alleen uw persoonlijke informatie (naam, werkemail, werktelefoon) doorgegeven kunnen worden aan derden binnen het HSD Ecosysteem. Hierbij gaat het nooit om het verstrekken van lijsten met meerdere persoonsgegevens zoals emailadressen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle personen opgenomen bij “van wie verwerken wij persoonsgegevens” de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen persoonsgegevens/uitschrijven dienst nieuwsbrief/uitschrijven communicatie

Onderaan iedere mailing/nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ook kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies

We gebruiken op onze websites alleen functionele cookies en anonieme cookies voor website statistieken. Met de gegevens die hieruit voortvloeien, bekijken we hoe we de websites kunnen optimaliseren voor het beste gebruikersgemak. Ook worden de anonieme gegevens in een dashboard verwerkt.

Richtlijnen bewaartermijnen

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals voor het HSD partnerbestand. Richtlijnen voor de bewaartermijnen zijn:

 • Beeldmateriaal blijft bewaard zolang dat pas binnen de doeleinden van de HSD office
 • Inactieve accounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek.
 • Als u zich heeft ingeschreven voor een event, dan bewaren we die inschrijving 5 jaar lang.
 • HR gerelateerde zaken worden bewaard conform HR document

Informatie beveiliging

Informatiebeveiliging wordt als volgt vormgegeven:

Uw gegevens worden opgeslagen in een strikt beveiligde omgeving binnen de Europese Unie. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar organisaties uit landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft.
Genomen maatregelen: dubbele authenticatie, standaard monitoring systemen, responsible disclosure beleid, pentesting van HSD websites en extra juridische audit op aanpak van privacybeleid
Verwerkingsovereenkomsten zijn/worden gemaakt met onze leveranciers/dienstverleners
Bij datalekken wordt de procedure voor melding bij de autoriteit persoonsgegevens ingezet.

Vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Security Delta (HSD)
Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
email: [email protected]

Wanneer u niet tevreden bent over hoe The Hague Security Delta (HSD) omgaat met uw privacy kunt u uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden u echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen u te helpen.