Samenwerken aan digitale veiligheid

Het aantal cyberaanvallen stijgt. Dat heeft voor bedrijven in het tuinbouwcluster grote gevolgen. Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport helpt bedrijven hun cybersecurityniveau te vergroten. Bedrijven en organisaties zijn op veel verschillende manieren digitaal verbonden met andere ketenpartijen en toeleveranciers. Zorgen voor veiligheid is dus een gezamenlijke opgave; het vraagt een ketenaanpak. Die aanpak is het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport: een gezamenlijk loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het tuinbouwcluster, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering.

Zo sterk als de zwakste schakel

Door toenemende digitalisering van de tuinbouw en de opkomst van Internet of Things krijgen ook steeds meer ondernemers binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. De gevolgen hiervan voor ondernemers zijn divers en lopen uiteen van het betalen van losgeld om weer toegang te krijgen tot het eigen bedrijfsnetwerk, tot de uitval van faciliteiten waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Door de ingewikkelde ketenafhankelijkheid van het glastuinbouwcluster (toelevering, teelt, handel) heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. De keten is letterlijk zo sterk als de zwakste schakel. Digitalisering van de keten en autonome kas komen niet van de grond als ondernemers geen digitale gegevens willen uitwisselen omdat de digitale veiligheid niet op orde is. Naarmate de onderlinge gegevensuitwisseling toeneemt, neemt ook de kwetsbaarheid van de keten toe wanneer één van de ketenpartners wordt getroffen door een cyberincident

Om de sector weerbaar te laten zijn tegen digitale criminaliteit hebben we de inzet van iedereen nodig! De sector is op dit gebied zo sterk als de zwakste schakel.
André van der Linden, CIO Royal FloraHolland

Wat doet het Cyberweerbaarheidscentrum

Helpen van deelnemers met onder meer raad en praktisch advies
Verstrekken van actuele en relevante (dreigings)informatie
Verhogen van bewustwording over digitale veiligheid binnen het tuinbouwcluster
Faciliteren van kennisdeling en netwerking

U staat niet alleen

Dankzij het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport staat u niet alleen in het organiseren van uw digitale veiligheid. Als u deelnemer wordt, kunt u gebruik maken van alle diensten van het Cyberweerbaarheidscentrum. Meer weten? Neem contact met ons op via [email protected]

Initiatiefnemers

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport richt zich op het ondersteunen van bedrijven in het tuinbouwcluster. Het is een non-profit organisatie en is opgericht door een groot aantal aansprekende organisaties: Delphy, Dutch Fresh Port, Royal FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, GroentenFruit Huis, Hoogendoorn Automatisering, Interpolis-Achmea, Anthura, Security Delta (HSD), het Digital Trust Center, de Haagse Hogeschool en de Provincie Zuid-Holland. Zij zijn zich bewust van de risico’s die de keten loopt, nemen het voortouw en zetten zich actief in voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.