Praktische workshops

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport organiseert verschillende workshops over cyberveiligheid: de exacte onderwerpen en invalshoeken worden gekozen op basis van de behoeften van partners. De workshops bieden verdieping en verdere uitleg over een bepaald thema gericht op het inrichten van effectieve cybersecuritymaatregelen.

Op fysieke locatie

De workshops vinden op locatie plaats en de invulling verschilt per workshop. Tijdens de workshops wordt gebruikgemaakt van en verwezen naar de toolkit van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.

Meer info?

Neem contact op met onze programmamanagers: