Nieuws

De basis van informatiebeveiliging: de CIA-triade

Nu organisaties steeds afhankelijker worden van technologie, wordt het steeds belangrijker om hun bedrijfsmiddelen te beschermen tegen cyberdreigingen. Om dit te doen, moeten organisaties de fundamentele concepten van cyberbeveiliging begrijpen, oftewel de CIA-triade. De CIA-triade is een framework voor het begrijpen en implementeren van informatiebeveiliging dat is gebaseerd op drie belangrijke principes: Confidentiality, Integrity en Availability – in het Nederlands Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. In dit artikel laten we u kennismaken met de CIA-triade en leggen we uit hoe deze u kan helpen de bedrijfsmiddelen van uw organisatie te beschermen.

Confidentiality – Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid is het principe dat ervoor zorgt dat informatie privé wordt gehouden en wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Met andere woorden, vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen die een legitieme behoefte hebben om het te weten. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn persoonlijk identificeerbare informatie (PII), financiële gegevens en bedrijfsgeheimen.

Om de vertrouwelijkheid te behouden, kunnen organisaties maatregelen nemen zoals toegangscontrole, encryptie en gegevensclassificatie. Toegangscontroles kunnen ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, terwijl versleuteling de vertrouwelijkheid van gegevens tijdens verzending of in rust kan beschermen. Gegevensclassificatie kan organisaties helpen bij het identificeren en prioriteren van welke informatie het hoogste niveau van vertrouwelijkheid vereist.

Integrity – Integriteit
Het tweede principe is integriteit, welke zorgt dat informatie juist en volledig is en niet is geknoeid of gewijzigd door onbevoegde personen. Het doel hiervan is om de integriteit van informatie te blijven behouden, zelfs wanneer deze wordt verwerkt, opgeslagen of verzonden. Voorbeelden van informatie die integriteitsbescherming vereist, zijn financiële gegevens, medische dossiers en juridische documenten.

Om de integriteit te behouden, kunnen organisaties maatregelen nemen zoals back-ups, wijzigingsbeheer en versiebeheer. Back-ups kunnen ervoor zorgen dat gegevens in de vorige staat kunnen worden hersteld in geval van een systeemstoring of gegevensbeschadiging. Wijzigingsbeheer kan ervoor zorgen dat wijzigingen in systemen of infrastructuur op een gecontroleerde en controleerbare manier worden doorgevoerd, zonder de integriteit van gegevens of systemen in gevaar te brengen. Versiebeheer kan ervoor zorgen dat wijzigingen in documenten of software worden bijgehouden en indien nodig kunnen worden teruggedraaid.

Availability – Beschikbaarheid
Het derde principe is beschikbaarheid. Het uitgangspunt hierbij is dat informatie en middelen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers wanneer dat nodig is. In de praktijk betekent dit dat de beschikbaarheid van informatie en middelen behouden moet blijven, zelfs als er problemen of verstoringen zijn in de normale bedrijfsvoering. Voorbeelden van bronnen die beschikbaarheidsbescherming vereisen zijn kritieke bedrijfsapplicaties, servers en databases.

Om de beschikbaarheid te behouden, kunnen organisaties maatregelen nemen zoals redundantie, rampenherstelplanning en incidentbeheer. Redundantie kan ervoor zorgen dat kritieke services beschikbaar blijven, zelfs in het geval van systeemstoringen, terwijl planning voor noodherstel organisaties kan helpen snel te herstellen van systeemuitval. Incidentbeheer kan organisaties helpen bij het detecteren, reageren en oplossen van beveiligingsincidenten die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van systemen en bronnen.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.