Nieuws

Vereniging Nederlandse Gemeenten publiceert nieuwe BCM hulpmiddelen

De Informatiebeveiligingsdienst (een initiatief van alle gemeenten in Nederland) heeft het online dossier over Business Continuity Management (BCM) uitgebreid. De bestaande informatie op de IBD-website is uitgebreid met nieuwe informatie en praktische tools om bedrijfscontinuïteitsbeheer goed vorm te geven. Er is nieuwe informatie en bestaande informatie is gestroomlijnd zodat het gemakkelijker toepasbaar is.

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beheersen van de bedrijfscontinuïteit. BCM is een beheersproces waarbij de gemeente maatregelen treft om- ongeacht de omstandigheden- de continuïteit van de meest kritische bedrijfsprocessen te garanderen. Zodat de dienstverlening ongehinderd doorgang kan vinden in geval van bijzondere omstandigheden, zoals brand, een overstroming of een hack.

Welke producten heeft de IBD voor BCM en back-up en recovery?
De IBD heeft praktisch toepasbare producten ontwikkeld die het implementeren van BCM en back-up en recovery ondersteunen. Zo bestaat het aanbod voor BCM uit overkoepelde producten. Elke stap uit de BCM aanpak (Processen, Risico’s, Maatregelen en Oefenen) wordt ondersteund door specifieke producten.

De overkoepelende BCM-producten zijn: agenderen BCM binnen de gemeente (binnenkort beschikbaar), handreiking BCM, Plan van Aanpak (PvA) BCM, mindmap BCM, proces-/stroomschema BCM en GAP-analyse BCM. Voor back-up en recovery zijn de volgende producten ontwikkeld: belang van back-up voor gemeenten en back-up versus archivering, aandachtspunten back-up en recovery incl. SaaS-leveranciers en toepassen 3-2-1 back-up principe.

De gehele pagina met hulpmiddelen is hier te vinden.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.