Nieuws

Samenwerking Connect2Trust en Cyberweerbaarheidscentrum Greenport voor Actuele Dreigingsinformatie Tuinbouwcluster

Toegang tot de meest actuele en relevante dreigingsinformatie is een belangrijke voorwaarde om als ondernemer sneller betere beslissingen te nemen over de digitale veiligheid van je bedrijf. Belangrijke economische sectoren zoals het Nederlandse tuinbouwcluster hebben tot op heden echter nog zeer beperkt toegang hiertoe. Dat is waarom Connect2Trust en het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport een nauwe samenwerking aangaan. De dreigingsinformatie die Connect2Trust, als erkende schakelorganisatie door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ontvangt van o.a. het Nationaal Cyber Security Centrum en het Nederlands Security Meldpunt, wordt daardoor een integraal onderdeel van de dienstverlening van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.

Door toenemende digitalisering van de tuinbouw krijgen steeds meer ondernemers binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. Door de complexe ketenafhankelijkheid van het glastuinbouwcluster (toelevering, teelt, handel) heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. Zorgen voor digitale veiligheid is dus een gezamenlijke opgave; het vraagt een ketenaanpak. Die aanpak is het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport: een gezamenlijk loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het tuinbouwcluster, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering. Om de cyberweerbaarheid van deze sector structureel te verhogen is toegang tot de meest actuele en relevate dreigingsinformatie cruciaal. Door de samenwerking met Connect2Trust wordt dit nu gerealiseerd.

Hoe werkt het?

Connect2Trust is door het Ministerie van Justitie & Veiligheid aangewezen als schakelorganisatie (OKTT) binnen het landelijk dekkend stelsel, dat zich richt op het verhogen van cybersecurity van de Nederlandse maatschappij. Dit betekent dat Connect2Trust haar deelnemers kan voorzien van zowel generieke als specifieke dreigingsinformatie over cybersecurity. Dit gebeurt via een geautomatiseerd platform waarmee deelnemers aan het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport via verschillende kanalen kunnen kiezen hoe ze de informatie willen ontvangen, en of zij daarin een actieve of passieve rol willen spelen. Op deze manier kunnen alle aangesloten bedrijven veilig informatie op het gebied van digitale veiligheid ontvangen en met elkaar en gespecialiseerde cybersecuritypartijen delen.

Ook stimuleert Connect2Trust mogelijkheden om organisaties te informeren die zich in de ketens van haar deelnemers bevinden. Hiermee ontstaat een belangrijk cross-sectoraal samenwerkingsverband, want het bevordert dus niet alleen de digitale veiligheid van haar deelnemers zelf, maar ook die van hun regionale en (cross)sectorale partners.

“De samenwerking biedt Connect2Trust de mogelijkheid om een gehele sector van dreigingsinformatie te voorzien en vanuit onze cross-sectorale visie daarbij ook de keten van toeleveranciers te betrekken. We zijn trots op onze actieve deelnemers die een verbindende rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van deze samenwerking.”

Raymond Bierens, Voorzitter Stichting Connect2Trust

 

“Door deze koppeling naar Connect2Trust krijgt het tuinbouwcluster toegang tot dreigingsinformatie die normaal alleen voor de sectoren beschikbaar is die als vitaal zijn aangemerkt in Nederland. Dit is een grote stap voor de sector en laat zien dat we als Cyberweerbaarheidscentrum Greenport een belangrijke rol spelen om op sectoraal niveau tot oplossingen te komen.” 

Bert Feskens, Programmamanager Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

 

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is een initiatief van Delphy, Dutch Fresh Port, Royal FloraHolland, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, GroentenFruit Huis, Hoogendoorn Automatisering, Interpolis-Achmea, Security Delta (HSD), het Digital Trust Center, de Haagse Hogeschool, de Provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag (Kansen voor West II). Voor meer informatie: www.cwgreenport.nl

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.