Nieuws

KAS Magazine over het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

De digitale veiligheid móet beter, samenwerking ís noodzakelijk en het collectieve bewustzijn hééft een zetje nodig. Het is de cybercriminaliteit die dit vereist. Die neemt in omvang toe en het tuinbouwcluster is –door zijn hoge digitaliseringsgraad- een interessant doelwit. Greenport West-Holland, Security Delta, Royal FloraHolland, Interpolis-Achmea, Delphy, Dutch Fresh Port/VBO, Hoogendoorn Growth Management, Glastuinbouw Nederland, Haagse Hogeschool, Provincie Zuid-Holland en GroentenFruit Huis namen het initiatief voor het opzetten van een cyberweerbaarheidscentrum. Komend najaar gaat het open en kunnen ondernemers er terecht voor alle vragen over cybersecurity.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is een help- en kennis- punt, waar je kunt aankloppen voor informatie en raad, gemak- kelijk toegankelijk en bestemd voor alle bedrijven over de hele breedte van het tuinbouwcluster. “Het wordt de plek van waaruit we specialistische kennis gaan delen en bedrijven begeleiden”, zegt Jolanda Heistek, directeur van Greenport West-Holland. “Helpen en voorkomen, dat zijn de kerntaken.” Bert Feskens is programmaregisseur van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport. Hij noemt digitale veiligheid belangrijk op ketenniveau en op individueel niveau en “een absolute randvoorwaarde voor de groei van de sector.”

Heistek en Feskens schetsen de context. “De glastuinbouwsector is onderdeel van een complex
ketensysteem met een grote onderlinge afhankelijkheid. Alle schakels –veredelaar, toeleveran- cier, teler, handel, logistiek- zijn met elkaar verbonden en daar- mee tegelijkertijd zeer kwetsbaar. Als door een digitale aanval één onderdeel wegvalt, wordt het hele cluster getroffen.” Ook de hoge standaard van automatisering, robotisering en digitalisering maken systemen kwetsbaar. “Au- tonome kassen worden digitaal aangestuurd. Gaat er iets mis, dan zijn er nog maar beperkte handmatige terugvalopties. Het is dus ontzettend cruciaal dat die digitale systemen ‘up & running’ blijven.”

Klik hier om het gehele artikel van KAS Magazine te lezen.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.