Nieuws

Presentatie tijdens Meet-up van Topsector T&U

Is cybersecurity voor een kas anders dan een kantoor of de energiesector? Daarover ging de Synergie Meet-up Cyber Security van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in Den Bosch.  Michelle Holthuizen(Programmacoördinator Cyberweerbaarheidscentrum Greenport) en Ruud Hoosemans (programmamanager Digitalisering GroentenFruit Huis en coalitielid Cyberweerbaarheidscentrum Greenport) gaven een presentatie over ‘Cyberweerbaarheid in de Tuinbouw Praktijk, waar staan we?’
 
Tijdens de bijeenkomst waren er presentaties van Eddy Boot (Dcypher) en Riccardo M.G. Ferrari (Delft Center for Systems and Control). Daarnaast waren er rondetafeldiscussies over onder meer sensoren en data-overdracht. Lees meer over het programma van de bijeenkomst.

De Topsector T&U wil meewerken aan de opzet van een gezamenlijk R&D-programma binnen het Programma CS4NL. Voor deze aanpak is een budget van €500.000,- uit het TKI-budget T&U uit Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV) gereserveerd. Bekijk de flyer over dit programma.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.