Nieuws

Het belang van (digitale) toegangscontroles

Toegangsbeheer, vaak access management genoemd, is het proces waarbij wordt gecontroleerd wie toegang heeft tot welke informatie of bronnen binnen een organisatie. Dit kan het controleren van de toegang tot fysieke ruimtes, computersystemen en gegevens omvatten. Regelmatig controleren wie toegang heeft tot wat betreft het regelmatig herzien en bijwerken van toegangsrechten om ervoor te zorgen dat alleen degenen die toegang tot bronnen nodig hebben, deze hebben. In dit artikel kijken we naar het belang van dit proces voor uw organisatie.

Toegangsbeheer en periodieke autorisatiecontroles zijn belangrijk omdat ze helpen de informatie en bronnen van een organisatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dit kan het beschermen van gevoelige informatie omvatten, zoals persoonlijke of financiële gegevens, evenals intellectuele eigendom, handelsgeheimen en andere waardevolle activa. Naast het beschermen van deze informatie van een organisatie, kunnen toegangsbeheer en periodieke autorisatiebeoordelingen ook helpen om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet verplicht organisaties om gevoelige gegevens te beschermen en de toegang tot die gegevens te beperken tot alleen degenen die ze nodig hebben.

Effectief toegangsbeheer en periodieke autorisatiebeoordelingen omvatten verschillende stappen. Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen wie toegang nodig heeft tot welke bronnen, op basis van hun taken en verantwoordelijkheden. Dit kan betrekking hebben op het ontwikkelen van toegangsbeleid en -procedures, maar ook op het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden aan personen binnen de organisatie.

Zodra het toegangsbeleid en de procedures zijn ingevoerd, is het belangrijk om de toegangsrechten regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat alleen degenen die toegang tot bronnen nodig hebben, deze hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van periodieke autorisatiebeoordelingen en het intrekken van toegang voor degenen die deze niet meer nodig hebben of die de organisatie hebben verlaten.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.