Nieuws

Effectieve strategieën voor het geven van cybersecurity awareness training

Foutjes door medewerkers zijn nog steeds de grootste reden dat cybersecurity incidenten gebeuren. Een medewerker die op een phishingmail klikt, iemand die een document met gevoelige bedrijfsinformatie per ongeluk doorstuurt naar een externe partij of het niet periodiek controleren van toegangsrechten in applicaties: incidenten zitten in een klein hoekje. Om dit risico te verkleinen, is het belangrijk dat organisaties zich bewust zijn van deze risico’s en maatregelen die ze moeten nemen. Eén van de belangrijkste onderdelen is daarom het bieden van awareness trainingen aan medewerkers. Dit artikel biedt meer inzicht in cybersecurity awareness trainingen, belicht de voordelen ervan, waarschuwt voor mogelijke risico’s en tot slot zijn er enkele best practices te vinden voor het implementeren van deze trainingen.

Cybersecurity awareness trainingen zijn educatieve programma’s die medewerkers bewust maken van de mogelijke cyberdreigingen, de methoden die cybercriminelen gebruiken en de beste manieren om zichzelf en de organisatie te beschermen. Deze trainingen zijn van essentieel belang omdat menselijke fouten en nalatigheid vaak een zwakke schakel vormen in de algehele cybersecurity. Volgens sommige onderzoeken zijn menselijke fouten zelfs verantwoordelijk voor 95% van alle incidenten. Door medewerkers op te leiden over veiligheidsprotocollen en hen bewust te maken van potentiële gevaren, kunnen organisaties hun verdedigingsmechanismen versterken en de kans op incidenten aanzienlijk verlagen.

Voordelen van awareness trainingen
Het implementeren van cybersecurity awareness trainingen heeft tal van voordelen. Ten eerste vergroot het de algehele cyber weerbaarheid van de organisatie. Medewerkers die getraind zijn, herkennen verdachte activiteiten eerder en weten hoe ze adequaat moeten reageren. Ten tweede vermindert het risico op succesvolle phishing-aanvallen en social engineering, omdat getrainde medewerkers zich bewust zijn van deze tactieken en voorzichtiger zijn in hun online interacties. Bovendien draagt het bij aan een cultuur van cybersecurity binnen de organisatie, waarbij veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ten slotte kan het volgen van trainingen de reputatie van het bedrijf beschermen, aangezien datalekken en beveiligingsinbreuken ernstige negatieve gevolgen kunnen hebben.

Hoewel cybersecurity awareness trainingen aanzienlijke voordelen bieden, zijn er ook zaken waar rekening mee gehouden moet worden om te zorgen voor een goed leerrendement. Zo kunnen slecht ontworpen trainingen kunnen saai en ineffectief zijn, waardoor medewerkers mogelijk niet voldoende betrokken raken. Bovendien kan het aanbieden van trainingen zonder opvolging en periodieke herhaling resulteren in het vervagen van de opgedane kennis. Mensen vergeten daardoor al snel hoe zij bijvoorbeeld een phishingmail kunnen herkennen. Te technische trainingen kunnen overweldigend zijn voor niet-technische medewerkers en hun interesse verliezen, terwijl er voldoende voorbeelden zijn te verzinnen van security onderwerpen die de awareness verhogen zonder technisch te zijn. Er zijn verschillende aanbieders van (online) tools om security awareness trainingen te houden, maar het is zeker niet onmogelijk om zelf een dergelijke training te ontwerpen en geven.

De belangrijkste best practices
Zoals hierboven blijkt, is het al gauw mogelijk dat trainingen niet effectief genoeg zijn om medewerkers iets te laten leren. Om wel effectieve awareness trainingen te geven, kunnen organisaties zich houden aan de volgende best practices:

  • Maatwerk: Pas de training aan op basis van het kennisniveau en de behoeften van de doelgroep. Een training aan een IT-afdeling kan technisch zijn, een training aan medewerkers die bijvoorbeeld op de administratie werken heeft een andere insteek benodigd;
  • Interactieve content: Gebruik diverse leermethoden zoals video’s, quizzen en simulaties om de betrokkenheid te vergroten. Vaak worden gratis tools zoals Kahoot gebruikt om er een leuke en leerzame sessie van te maken;
  • Regelmaat: Bied regelmatig trainingen aan en herhaal belangrijke concepten om de opgedane kennis vers te houden. Dit kan op verschillende manieren: het ophangen van posters, het versturen van een mail met tips om phishingmails te herkennen of het afsluiten van een meeting met een Kahoot-quiz waarin cybersecurity vragen gesteld worden;
  • Realistische scenario’s: Gebruik realistische voorbeelden van phishing-aanvallen en cyberdreigingen om de relevantie te vergroten. Hierbij kunnen onder andere voorbeelden gebruikt worden van cybersecurity incidenten waar de organisatie of relevante klanten/concurrenten mee te maken hebben gehad;
  • Leiderschapsondersteuning: Betrek het management bij de training en benadruk het belang van cybersecurity van bovenaf. Dit is misschien wel de belangrijkste tip. Zonder ondersteuning vanuit het management, zijn mensen eerder geneigd om het niet serieus te nemen;
  • Beloningen en erkenning: Moedig de deelname aan trainingen aan door beloningen of erkenning voor betrokken medewerkers. In de Verenigde Staten is het al jarenlang gebruikelijk om mensen cadeautjes te geven als zij een goede score halen en deze trend begint over te waaien naar Europa. Uiteindelijk is het geven van bijvoorbeeld een cadeaubon van €10,- vele malen goedkoper dan een daadwerkelijk incident, wat duizenden tot wel honderdduizenden euro’s kan kosten.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.