Nieuws

DTC-subsidie voor Cyberweerbaarheidscentrum voor Tuinbouwcluster

Het Digital Trust Centre (DTC), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, heeft bekendgemaakt subsidie te verlenen aan het opzetten van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland. Dit wordt hét regionale expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen de gehele keten van het tuinbouwcluster (productie, handel, logistiek en techniek) in West-Holland.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland is een initiatief van Greenport West-Holland en Security Delta (HSD). Aan het cyberweerbaarheidscentrum werken Royal Flora Holland, Interpolis-Achmea, Delphy, Dutch Fresh Port/VBO, Hoogendoorn Automatisering, Glastuinbouw Nederland, Haagse Hogeschool, Provincie Zuid-Holland en GroentenFruit Huis mee als een ‘coalition of the doing’. Met support en ondersteuning van de Greenboard, het bestuurlijke samenwerkingsverband van de 50 partners van de Greenport West-Holland.

 

Digitaal veilig werken in de keten

Door toenemende digitalisering van het tuinbouwproductie- en handelscluster krijgen steeds meer ondernemers binnen de tuinbouw(keten) te maken met cyberincidenten. De gevolgen hiervan voor ondernemers lopen uiteen van het betalen van losgeld om weer toegang te krijgen tot het eigen bedrijfsnetwerk, tot de uitval van faciliteiten waardoor de continuïteit van hun onderneming en van mogelijke ketenpartners in gevaar komt. Door de ketenafhankelijkheid van het glastuinbouwcluster -onder meer toelevering, teelt en handel- heeft de gehele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident. De keten is letterlijk zo sterk als de zwakste schakel.

Jolanda Heistek, directeur van Greenport West-Holland: “Digitale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor verdere digitalisering van de keten, zoals de ontwikkeling van de autonome teelt. Naarmate de onderlinge gegevensuitwisseling toeneemt, neemt ook de kwetsbaarheid van de keten toe als een ketenpartner wordt getroffen door een cyberincident. Daarom kunnen we alleen als collectief werken aan de cyberweerbaarheid van ons gehele tuinbouwcluster en is het mooi dat HSD haar expertise uit andere sectoren inbrengt.”

Door deze gezamenlijke aanpak sluit dit initiatief goed aan bij het doel van de DTC subsidieregeling Cyberweerbaarheidom groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren te stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken.

Wat gaat het cyberweerbaarheidscentrum doen?
De belangrijkste functie van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland wordt in eerste instantie het geven van relevante en duidelijke informatie zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van cyber-incidenten.

Bert Feskens, Security Delta (HSD) en programmamanager van het Cyberweerbaarheidscentrum (CWC) Greenport West-Holland: ”Met het CWC zorgen we voor handelingsperspectief voor ondernemers op verschillende niveaus in de keten. Ook gaat het CWC bedrijven stimuleren elkaar actief te informeren over cyberdreigingen zodat zij van en met elkaar kunnen leren. Een goede vertrouwensbasis is hiervoor van groot belang. Daarnaast bekijken we hoe we het beste dreigingsinformatie binnen de keten kunnen delen. En faciliteren we deze uitwisseling.”

 

Taken van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland heeft een groot aantal taken op het gebied van digitale veiligheid. Een overzicht:

  • Verstrekken van actuele, relevante en duidelijke (dreigings)informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
    Werken aan het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid bij ondernemers, CEO’s, managers en medewerkers.
  • Oprichten van een digitaal loket voor raad, advies en slachtofferhulp.
    Opstellen en delen van beveiligingsadvies ten aanzien van kwetsbaarheden in hardware en software (zowel op gebied van automatisering als op gebied van procestechnologie).
  • Faciliteren van expert-overleggen voor kennisdeling en netwerking.
    Gezamenlijk inkopen van cybersecurity-dienstverlening (zoals ondersteuning van onder andere security monitoring via shared service inkoop).

 

Hiervoor werkt het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland nauw samen met de aangesloten bedrijven en met gespecialiseerde organisaties, zoals het Digital Trust Center.

 

Bron: Greenport West-Holland

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.