Nieuws

De cloud en beveiliging: wat u moet weten

Naarmate meer en meer organisaties hun gegevens en applicaties naar de cloud verplaatsen, is het belangrijk om de beveiligingsrisico’s te begrijpen en te weten hoe u deze kunt beperken. In dit artikel geven we een overzicht van cloudbeveiliging en geven we tips om de gegevens van uw organisatie veilig te houden in de cloud.

De cloud is een term die wordt gebruikt om de levering van computerdiensten via internet te beschrijven. In plaats van gegevens op te slaan en toepassingen uit te voeren op een fysieke server in het kantoor van uw organisatie, kunt u uw gegevens opslaan en uw toepassingen uitvoeren op servers die zich elders bevinden, vaak beheerd door een externe provider zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure of Google Cloud-platform. De cloud biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditioneel computergebruik op locatie, waaronder:

  • Schaalbaarheid: Met de cloud kunt u uw computerresources snel en gemakkelijk naar behoefte op- of afschalen, zodat u kunt reageren op veranderingen in de vraag en meer resources beschikbaar kunt stellen;
  • Kostenbesparingen: Door gebruik te maken van de cloud kunt u de uitgaven van uw organisatie voor hardware en infrastructuur verlagen en uw operationele kosten verlagen door alleen te betalen voor de computerresources die u gebruikt;
  • Flexibiliteit: Dankzij de cloud heeft u overal- met een internetverbinding – toegang tot uw gegevens en applicaties, zodat u en uw medewerkers overal kunnen werken en in realtime kunnen samenwerken;
  • Betrouwbaarheid: Cloudproviders bieden vaak een hoger niveau van beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan traditionele on-premise computing, vanwege hun gebruik van redundante systemen en datacenters.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van de cloud?

Een van de grootste risico’s van het gebruik van de cloud is het potentieel voor datalekken. Wanneer u uw gegevens in de cloud opslaat, vertrouwt u een externe provider gevoelige informatie toe over uw organisatie, uw werknemers en uw klanten. Als deze gegevens door een datalek in verkeerde handen vallen, kan dit leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel cloudproviders doorgaans sterke beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om datalekken te voorkomen, is het belangrijk dat organisaties aanvullende maatregelen nemen om de beveiliging van hun gegevens te waarborgen.

Een ander risico van het gebruik van de cloud is de mogelijkheid van accountkaping. Hackers kunnen proberen om ongeoorloofde toegang tot uw cloudaccounts te krijgen en gevoelige informatie te stelen, zoals inloggegevens of financiële informatie. Zodra ze toegang hebben, kunnen ze het gecompromitteerde account gebruiken om kwaadaardige activiteiten uit te voeren, zoals het stelen of verwijderen van gegevens, of het gebruiken van uw computerbronnen om aanvallen op andere organisaties uit te voeren. Om dit risico te beperken, moeten organisaties sterke authenticatiemaatregelen implementeren, zoals tweefactorauthenticatie, en hun cloudaccounts controleren op verdachte activiteiten.

Hoe u cloudbeveiligingsrisico’s kunt beperken

Gelukkig zijn er stappen die u kunt nemen om de risico’s van het gebruik van de cloud te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende mitigerende maatregelen:

  • Kies een veilige cloudprovider: Zorg er bij het kiezen van een cloudprovider voor dat u hun beveiligingsmaatregelen onderzoekt en kies er een met een sterk trackrecord op het gebied van beveiliging;
  • Implementeer sterke toegangscontroles: Gebruik sterke wachtwoorden, tweefactorauthenticatie en andere toegangscontroles om de toegang tot uw cloudresources te beperken;
  • Monitor op verdachte activiteiten: Implementeer monitoringtools om verdachte activiteiten in uw cloudomgeving te detecteren en hierop te reageren;
  • Versleutel uw gegevens: Hebruik versleuteling om uw gegevens zowel onderweg als in de cloud te beschermen;
  • Implementeer een Disaster Recovery Plan: Zorg voor een plan voor het herstellen van uw gegevens in het geval van een datalek of een andere ramp.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.