Nieuws

Hoe kan cybersecurity het beste besproken worden met de directie?

Het communiceren van informatiebeveiliging en cyber security aan het management, bestuur of directie kan een uitdaging zijn, vooral als zij minder kennis hebben op dit gebied. Zo is het belangrijk om jargon te vermijden, visuele hulpmiddelen te gebruiken en de nadruk te leggen op de belangrijkste risico’s en bedreigingen. Door transparant te zijn en vragen te stellen, kan de directie actief worden betrokken bij het verbeteren van de beveiliging van de organisatie. Dit artikel geeft voorbeelden van onderwerpen die besproken kunnen worden en tips om de informatie eenvoudig te houden.

Het is van cruciaal belang om regelmatig met de directie te communiceren over de status en voortgang van informatiebeveiliging en cyber security. Dit helpt hen beter te begrijpen welke risico’s en bedreigingen er bestaan voor de organisatie, wat de impact kan zijn van mogelijke incidenten en welke maatregelen er worden genomen om de beveiliging te verbeteren. Door regelmatig met de directie te communiceren, kan personeel hen actief betrekken bij het beveiligingsproces en het bewustzijn vergroten. Het helpt ook bij het identificeren van eventuele problemen of uitdagingen die aandacht nodig hebben en het stellen van prioriteiten voor beveiligingsmaatregelen. Het is belangrijk om te onthouden dat informatiebeveiliging en cyber security niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van security- en IT-personeel, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Door samen te werken en openlijk te communiceren over beveiligingskwesties, kan de organisatie beter worden beschermd tegen mogelijke dreigingen.

Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen bij het communiceren van informatiebeveiliging en cyber security aan de directie:

  • Houd het simpel: Vermijd jargon en technische termen. Gebruik in plaats daarvan eenvoudige en begrijpelijke taal en koppel dit aan doelstellingen binnen de organisatie;
  • Focus op de belangrijkste risico’s: Identificeer de belangrijkste bedreigingen en risico’s voor de organisatie en leg uit hoe deze worden aangepakt;
  • Breng informatie in context: Bespreek de impact van mogelijke incidenten op de organisatie, zowel financieel als reputatiegericht;
  • Visualiseer gegevens: Gebruik grafieken, diagrammen en andere visuele hulpmiddelen om gegevens te presenteren. Dit maakt het gemakkelijker voor de directie om de informatie te begrijpen en te onthouden;
  • Bespreek de voortgang van de beveiligingsmaatregelen: Laat zien welke acties er zijn ondernomen om de risico’s aan te pakken en bespreek de voortgang van de implementatie van de beveiligingsmaatregelen;
  • Wees transparant: Wees open over de zwakke punten en kwetsbaarheden van de organisatie. Leg uit welke stappen er worden ondernomen om deze aan te pakken;
  • Stel vragen: Vraag de directie om feedback en suggesties. Dit helpt bij het identificeren van eventuele problemen of uitdagingen die aandacht nodig hebben;
  • Presenteer een plan van aanpak: Bespreek welke acties er worden ondernomen om de beveiliging te verbeteren en welke maatregelen er worden genomen om toekomstige incidenten te voorkomen;
  • Herhaal: Houd de communicatie regelmatig en herhaal de belangrijkste punten. Dit helpt bij het opbouwen van bewustzijn en betrokkenheid bij het management.

Meer nieuws of dreigingsinfo zien?

Word deelnemer en blijf op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen rondom digitale veiligheid.